Hội thảo sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tháng 12/2011

* Quy mô: Các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình trở vào.

 

* Thành phần:

 

1. Sở Khoa học Công nghệ.

2. Sở Nông nghiệp & PTNT.

3. Sở Tài Nguyên Môi trường.

* Nội dung: Khả năng ứng dụng công nghệ cỏ Vetiver chống xói mòn, sạt lở, bảo vệ đất nông nghiệp, chống Cát bay cát chạy  và xử lý ô nhiễm môi trường.

 

* Liên lạc:

 

Thạc sỹ: Dương Thành Lam.

Trưởng phòng Trồng trọt - Khuyến nông

Điện thoại: 0989.102.868, fax: 083.8963713. Email: dtlam@hcmuaf.edu.vn 

 

Điện thoại: 0989.102.868, 08.38966056, fax: 08.38963713.

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ LỚP TẬP HUẤN

 “QUY TRÌNH VietGAP và GlobalGAP”

TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG

 

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu hai sáu một

Xem trả lời của bạn !