1. Thông tin, tư vấn.

 

2. Chuyển giao công nghệ.

 

3. Tổ chức hội thảo khoa học.

4. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

Số lần xem trang: 2563
Điều chỉnh lần cuối: 07-08-2011

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba chín tám bốn không

Xem trả lời của bạn !