Cây măng cụt

 

Xử lý ra hoa sớm cho MĂNG CỤT

Trái măng cụt đạt tiêu chuẩn cao cấp ngoài trọng lượng lớn hơn 80 g, màu sắc phải tươi láng. Muốn vậy cần thiết phải thu hoạch trái phần lớn trước mùa mưa để trái không bị chảy nhựa ra ngoài vỏ cũng như vào trong cơm trái, trái không bị sượng cứng. Nghĩa là phải làm cây măng cụt ra lá non từ tháng 8-9 dl, rồi xử lý ra hoa vào tháng 11-12 dl. Cách làm cụ thể như sau:

 - Sau thu hoạch, cần sớm bón phân với lượng khoảng 2-3 kg NPK 20.20.15 / cây tán 6- 8 m, tưới nước đều và tỉa cành tạo tán.

 - Pha 25 g Thioure / 8 lít, phun đều tán để giúp ra lá non sớm.

 - Khi lá non nhú, phun thuốc giúp đọt lá phát triển mạnh, sung sức và chuẩn bị cho hoa: 15 ml NUTRIMIX + 35 ml DƯỠNG LÁ / 8 lít, phun 2-3 lần ( 7-10 ngày/lần).

 - Bón 1 kg DAP + 0,5 kg KCl/cây (đọt non đạt 8-9 tuần tuổi).

 - Khi đọt non đạt 9-10 tuần tuổi tiến hành tạo khô hạn cho cây trong vòng 2-4 tuần (tức xiết nước và rút nước mương). Đồng thời, pha 15 g F.Bo / 8 lít, phun sương cho cây 2 lần (7 ngày / lần) giúp cây tạo mầm hoa.

 - Khi thấy lá non có biểu hiện héo hoặc đọt non bị móp lại thì tiến hành tưới thật đẫm 2  lần, cách nhau 7 ngày.

 - Sau khi lá tươi lại, pha 35 ml RA HOA C.A.T + 15 g F.Bo / 8 lít, phun sương đều tán cây và trong thân cho cây 2 lần (7 ngày / lần) giúp cây trổ hoa sớm.

 => Khoảng 14 ngày sau khi tưới nước, phun thuốc cây sẽ ra hoa. Nếu cây chưa ra hoa  thì tiến hành xiết nước và phun thuốc lại.

 - Phun trên lá: định kỳ 1 tháng pha 35 ml DƯỠNG TRÁI + 15 ml NUTRIMIX / 8 lít phun sương cho cây để giúp trái to, chắc, ngon ngọt và hạn chế hiện tượng sượng trái và “ trong trái”.

 

 

Số lần xem trang: 2457
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không chín chín bốn

Xem trả lời của bạn !