Phòng Trồng trọt – Khuyến nông

 

 

1. Sản xuất, nhân giống, cung cấp cây giống.
2. Xây dựng điểm trình diễn, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
3. Đào tạo, rèn nghề cho sinh viên các ngành trồng trọt.
4. Đào tạo đội ngũ cán bộ khuyến nông và nông dân tiên tiến qua các lớp huấn luyện dài hạn, ngắn hạn.
5. Hỗ trợ các Trung tâm Khuyến nông địa phương, chuyển giao tài liệu khoa học kỹ thuật mới.
6. Thực hiện các hội thảo chuyên đề định kỳ phục vụ các địa bàn Miền Đông Nam Bộ, Miền Tây, Miền Trung.
7. Sản xuất và cung cấp các loại Phân bón hữu cơ vi sinh, các chế phẩm sinh học, tinh dầu thực vật, rau an toàn…
8. Nghiên cứu và sản xuất tinh dầu từ các loại cây thảo dược.

 

 

Phòng Chăn nuôi
* Trại chăn nuôi heo
1. Chọn lọc xây dựng đàn heo nái Sinh Sản có năng suất cao cung cấp tinh dịch heo nọc giống cho các vùng lân cận.
2. Thực hiện các thí nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học về giống, Dinh dưỡng, phòng Trị bệnh cho heo.
3. Rèn nghề cho sinh viên các khoa trong và ngòai Trường.
4. Đào tạo huấn luyện kỹ thuật viên Chăn nuôi-Thú y trên heo.
5. Cung cấp con giống, sản xuất heo thịt.

 

 


* Trại Chăn Nuôi Bò Sữa
1. Xây dựng mô hình trại chăn nuôi bò sữa quy mô từ 10-20 bò cái. (giống HF, HF lai)
2. Thí nghiệm về dinh dưỡng cho bò sữa và phương pháp chăn nuôi, kỹ thuật vắt sữa, quy trình sản xuất sữa sạch, Biogas.
3. Huấn luyện rèn nghề cho sinh viên trong và ngòai Trường.
4. Đào tạo Kỹ thuật viên thụ tinh nhân tạo bò, kỹ thuật viên chăn nuôi bò sữa.

 

 


* Trại Chăn Nuôi Dê-Cừu
1. Chọn lọc xây dựng đàn dê-cừu có năng suất và cung cấp dê-cừu giống cho các vùng lân cận.
2. Thực hiện các thí nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học về giống, Dinh dưỡng, phòng Trị bệnh cho dê-cừu.
3. Rèn nghề cho sinh viên các khoa trong và ngòai Trường.
4. Đào tạo huấn luyện kỹ thuật viên Chăn nuôi - Thú y trên dê, cừu.
5. Cung cấp con giống, sản xuất dê thịt, cừu thịt.

 

 


* Phòng Kỹ thuật Truyền tinh - Truyền Phôi.
1. Cung cấp tinh dịch heo nọc giống.
2. Đào tạo kỹ thuật viên thụ tinh trên heo.
3. Rèn nghề cho sinh viên trong và ngòai Trường.

 

 

Số lần xem trang: 2567
Điều chỉnh lần cuối: 12-09-2012

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám bảy tám năm

Xem trả lời của bạn !