ĐỀ TÀI- DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

 

 

Bảng kê : CÁC HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  NĂM 2006

STT

Tên Hợp đồng

Số hợp
đồng

Giá trị
hợp đồng
(triệu đồng)

Thời gian

hợp đồng

Thời gian
hoàn thành
hợp đồng

1

Khảo sát, tư vấn và lập phương án bảo vệ môi trường

1/KT

      11,428,571

3/1/2006

19/01/2006

2

Thực hiện thí nghiệm chế phẩm Ami-Am

3/Ami

      50,476,190

17/1/2006

17/11/2006

3

Thi công xây dựng và lắp đặt Thiết bị cho hệ thống xử lý mùi hôi từ máy ép viên thức ăn tôm

3/HĐKT

    172,000,000

4/4/2006

12/11/2006

4

Thẩm định kho lạnh 400 tấn

4/HĐKT

      22,770,000

22/4/2006

5/5/2006

5

Lập hồ sơ Kỹ thuật & tổ chức nghiệm thu các hệ thống xử lý khí thải

7/HĐKT

      17,142,857

8/5/2006

 20/6/2006

6

Khảo sát hiện trạng công nghệ, thiết bị bảo quản, chế biến nông sản, thủy sản, đề xuất phương án cơ giới hóa, tự động hóa nâng cao hiệu quả SX, tiết kiệm năng lượng

6/HĐKT

      20,000,000

11/5/2006

 28/2/2007

7

Thực hiện đo đạc giám sát chất lượng môi trường

5/HĐKT

        8,000,000

12/5/2006

 13/6/2006

8

Phục tráng giống dứa Cayene trong điều kiện SX

21/HĐ-KHCN

      60,000,000

17/5/2006

 29/4/2008

9

Xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ Kỹ Thuật về giống cây trồng, vật nuôi nhằm góp phần ổn định & nâng cao đời sống đồng bào dân tộc xã TàHine, Đức trọng, LĐ

27/HĐ-KH

    250,000,000

24/5/2006

 

10

Nghiên cứu 1 số loài cây bản địa họ gừng có giá trị sử dụng (dược liệu & cây cảnh) tại vườn quốc gia Cát tiên

RF12/2006

    69,654,000

26/5/2006

 

11

Thi công lắp đặt thiết bị & chuyển giao công nghệ
hệ thống xử lý nước cấp công suất 500m3/ngày

12/HĐKT

  357,300,000

12/6/2006

 31/8/2006

12

TT khoai tây Quốc tế

 

    32,024,216

25/5

 

13

Đo đạc, khảo sát & lập báo cáo giám sát, tổ chức nghiệm thu môi trường

13/HĐKT

    60,000,000

16/6/2006

 28/1/2007

14

Thi công hệ thống túi ủ phân làm chất đốt và xử lý môi trường
chăn nuôi tại trại CN heo chương trình WB P.Linh Trung

14/HĐKT

    13,600,000

16/6/2006

 17/7/2006

15

Thực hiện bảng đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường

15/HĐKT

    17,000,000

18/7/2006

25/12/2006

16

Khảo sát chất lượng nước thải và viết báo cáo

9750/ĐĐH

    15,000,000

12/4/2006

 31/7/2006

17

Thực hiện triển khai thí nghiệm "Thử nghiệm khả năng sử dụng
phân giải, trao đổi N ở bò mổ lỗ dò dạ cỏ với 4 công thức ăn

116/HĐVNNMN

      17,561,905

28/8/2006

 29/12/2006

18

Triển khai TN " Đánh giá khả năng phân giải quả điều ủ
bằng phương pháp in Sacco

21/HĐKT

      37,523,810

20/10/2006

 22/11/2006

19

Thực hiện đo đạc giám sát chất lượng môi trường

23/HĐKT

        8,000,000

27/11/2006

25/12/2006

 

Cộng :

 

   1,239,481,549

 

 

 

 

BẢNG KÊ :  HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NĂM 2007

STT

Tên Hợp đồng

Số hợp
đồng

Giá trị
hợp đồng
(triệu đồng)

Thời gian ký
hợp đồng

Thời gian
hoàn thành
hợp đồng

 

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC

 

 

 

 

1

Thực hiện cam kết bảo vệ môi trường

1/HĐKT

       22,000,000

3/1/2007

31/1/2007

2

Bảo dưỡng cây xanh - thảm cỏ khuôn viên nhà Đại Học Quốc Gia

03/HĐKT

        72,600,000

5/3/2007

28/12/2007

3

Thực hiện cam kết bảo vệ môi trường(Cty TNHH Rosa Planters)

10/HĐ

        10,000,000

24/4/2007

25/8/2007

4

Thu thập số liệu, khảo sát và xây dựng B/C kết quả giám sát
chất lượng môi trường

11/HĐKT

        11,481,000

9/5/2007

7/7/2007

5

Thực hiện đo đạc các chỉ tiêu ô nhiễm không khí

12/HĐKT

          3,000,000

8/5/2007

 

6

Thực hiện đo đạc, giám sát chất lượng môi trường

13/HĐKT

        22,000,000

28/4/2007

 

7

Thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án
trồng 200ha cao su

14/HĐKT

        47,500,000

11/5/2007

 

8

Khảo sát, thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý hơi nóng nhà
bếp cho khách sạn Rạng Đông

15/HĐKT

        44,300,000

27/5/2007

31/08/2007

9

Lập báo cáo cam kết bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng mới
nhà máy chế biến gỗ

17/HĐKT

        10,000,000

28/5/2007

28/8/2007

10

Định danh và phân tích hệ ENZYM của 8 mẫu nấm Trichoderma

66/HĐNCKH

        38,095,000

22/5/2007

11/12/2007

11

Chế tạo, lắp đặt máy sấy tháp làm học cụ giảng dạy

18/HĐKT

      148,000,000

12/6/2007

30/6/2008

12

Thực hiện đo đạc giám sát chất lượng môi trường

22/HĐKT

        10,000,000

02/7/2007

23/8/2007

13

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu
 tư khu nhà ở tại Q.9

23/HĐKT

        33,333,333

30/7/2007

6/11/2007

14

Đo đạc, khảo sát các thông số ô nhiễm môi trường.
Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường

24/HĐKT

        20,000,000

31/7/07

14/2/2008

15

Chế tạo, lắp đặt, huấn luyện vận hành tủ sấy

155/HĐMTS

        13,000,000

21/8/07

6/12/2007

16

Lập bản báo cáo cam kết bảo vệ môi trường

28/HĐKT

        12,380,952

27/9/07

 

17

Mở lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng và bảo trì
các máy kéo và máy nông nghiệp

1653/HĐ/BVTV

        22,857,143

01/11/07

28/12/2007

18

Khảo sát và thi công san phẳng mặt ruộng với KT điều khiển bằng tia laser

62/HĐKT

      172,279,061

30/11/07

12/2/2008

19

Thực hiện đo đạc giám sát chất lượng môi trường

36/HĐKT

        27,120,000

4/12/07

26/2/2008

20

Thu thập số liệu, khảo sát và báo cáo kết quả quan trắc
chất lượng môi trường

42/HĐKT

          7,500,000

18/12/07

28/12/2008

21

Lắp đặt máy sấy cá

43/HĐKT

        90,067,000

25/12/07

25/5/2008

22

Thực hiện đo đạc giám sát chất lượng môi trường

44/HĐKT

        10,000,000

25/12/07

 

23

Lập báo cáo xả thải, cho dự án HTXLNT

37/HĐKT

        30,476,190

7/12/07

 

24

Thu thập số liệu, khảo sát, xây dựng, báo cáo kết quả
giám sát chất lượng môi trường

35/HĐKT

        11,481,000

27/11/07

19/02/2008

 

Cộng :

 

889,470,679

 

 

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO KHCN, TẬP HUẤN

 

 

 

 

1

Thực tập môn học giống đại cương (gồm 4 lớp)

 

          1,300,000

 

 

2

Huấn luyện cho 11học viên về kỹ thuật TTNT trên heo

 

        11,000,000

 

 

3

Tổ chức 02 lớp tập huấn " KT sản xuất rau an toàn"

139/HĐ/KN

        60,000,000

13/7/2007

23/3/2008

4

Tổ chức lớp tập huấn chuyên đề " Nghiệp vụ khuyến nông"

02/ĐT

          1,500,000

20/11/2007

25/11/2007

5

Tổ chức 09 lớp tập huấn chuyên đề " KT chăn nuôi trồng trọt"

02/ĐT

          4,200,000

20/9/2007

 

 

Cộng :

 

       78,000,000

 

 

 

TỔNG CỘNG NĂM 2007:

 

967,470,679.

 

 

 

BẢNG KÊ :  HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NĂM 2008

 

STT

Tên Hợp đồng

Số hợp
đồng

Giá trị
hợp đồng
(triệu đồng)

Thời gian

hợp đồng

Thời gian
hoàn thành
hợp đồng

 

 

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC

 

 

 

 

 

1

Khảo sát, thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý khí cho phân xưởng SX

03/HĐKT

        66,409,524

18/01/08

24/8/2008

 

2

Thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

04/HĐKT

        49,523,810

19/02/08

 

 

3

Khảo sát thuốc bảo vệ thực vật (thuốc: Nông gia bảo 310EC, Redpolo 300WP, Audione 325SC, Sataone 200WP

2656,57,58,
59/KST-PN

        15,428,571

17/9/07

25/3/2008

 

4

Khảo sát, thiết kế và lắp đặt tháp hấp thụ xử lý khí cho phân xưởng SX

10/HĐKT

        17,659,091

39756

24/8/2008

 

5

Thực hiện thí nghiệm chất lượng một số loại thức ăn trên heo thịt

01/08/HĐHTCN

        11,838,095

17/04/2008

 

 

6

XD đề án BQCB cà phê và 1số nông sản đặc trưng trên địa bàn tỉnh LĐ

18/HĐ-SCT

      102,457,143

10/6/2008

23/7/2008

 

7

Lập b/c kết quả giám sát chất lượng môi trường

11/HĐKT

        14,390,000

25/6/2008

12/8/2008

 

8

Định danh và phân tích hệ Emzym của các loài Tricoderma ….

57/HĐNCKH

        23,809,524

13/6/2008

 

 

9

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV

1164,1165,1666

        11,571,429

15/7/2008

16/10/2008

 

10

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV

1171,1172,1173

        10,285,714

15/7/2008

16/10/2008

 

11

Triển khai thí nghiệm phân giải in sacco trong dạ cỏ

13/HĐ

        25,904,762

22/7/2008

30/12/2008

 

12

Thu thập số liệu, khảo sát XD b/c kết quả giám sát chất lượng môi trường

17/HĐKT

        17,180,000

24/10/2008

24/11/2008

 

13

Lập b/c cam kết bảo vệ môi trường dự án " Đầu tư XD hạ tầng KT khu dân cư Tam Phước - Xã Tam Phước H.Long Thành T.Đồng Nai"

21/HĐKT

        14,000,000

04/11/2008

04/12/2008

 
 

14

Lập b/c đánh giá tác động môi trường dự án " Đầu tư XD hạ tầng KT khu dân cư Quang Trung xã Quang Trung Huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai

22/HĐKT

        40,190,476

04/11/2008

30/12/2008

 
 

15

Khảo sát thuốc bảo vệ thực vật (thuốc: Supiemo, Anhvato, Radiant, Aphosate, Supercis, Sida, Osakajapane

1739, 1746,1778,177,1783
/KST-PN

        20,009,524

27/10/2008

17/12/2008

 

16

Khảo sát thuốc bảo vệ thực vật (thuốc: Supiemo, Anhvato, Radiant, Aphosate, Supercis, Sida, Osakajapane

1780, 1781, 1782
/KST-PN

        11,571,429

27/10/2008

17/12/2008

 

17

Thực hiện kiểm nghiệm chất lượng sinh lý hạt giống của 20 loài cây gỗ bản địa

12/HĐ-SVC

          8,571,429

 10/10/2008

31/12/2009

 

 

Cộng :

 

      460,800,521

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO KHCN, TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

1

Hướng dẫn thực hành sinh lý vật nuôi

01/HĐ-TTNC

          4,000,000

10/3/2008

18/3/2008

 

2

Tổ chức 03 lớp tập huấn "KT sản xuất rau an toàn"

141/KN-08

        90,000,000

14/3/2008

 

 

3

Thực tập chuyên môn, rèn nghề

134/SPKT

          4,900,000

17/3/2008

28/4/2008

 

4

Thực tập chuyên môn, rèn nghề

02/6/SPKT

          4,700,000

17/3/2008

26/7/2008

 

5

Đào tạo nâng cao năng lực cho khuyến nông cơ sở

28/HĐ-TVKN

          1,600,000

25/8/2008

29/8/2008

 

6

Đào tạo hai lớp nghề Vi nhân giống hoa

135/HĐĐT

        37,200,000

14/10/2008

30/12/2008

 

7

Đào tạo thiết kế sân vươn căn bản

519/HĐ-ĐT

          5,000,000

3/11/2008

16/11/2008

 

8

Thực hiện dự án đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ xã, ấp và cộng đồng cho xã nghèo biên giới Phước Chỉ năm 2008

05/HĐKT

      129,720,000

 16/8/2008

31/7/2009

 

9

Đào tạo kỹ thuật BONSAI nâng cao

05/HĐĐT

        12,000,000

7/11/2008

31/12/2008

 

10

Thực tập chuyên môn, rèn nghề

02/NLN2008

          7,700,000

4/11/2008

27/12/2008

 

11

10 lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt

03/ĐT

          7,400,000

20/8/2008

20/11/2008

 

 

Cộng :

 

     304,220,000

 

 

 

 

TỔNG CỘNG NĂM 2008:

 

765,020,521

 

 

 

 

BẢNG KÊ :  HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NĂM 2009

 

STT

Tên Hợp đồng

Số hợp đồng

Giá trị
hợp đồng
(triệu đồng)

Thời gian

hợp đồng

Thời gian
hoàn thành
hợp đồng

 

NĂM 2009

 

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC

 

 

 

 

1

Lập báo cáo cam kết bảo vệ môi trường dự án: " Đầu tư xây dựng khu dân cư diện tích 13.00919ha tại xã Hoà Phú, H.Củ Chi, TP.HCM"

01/HĐKT

     14,095,238

15/1/2009

15/'2/2009

2

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án " Đầu tư xây dựng kho hoá chất xi mạ có qui mô 65 tấn/tháng và diện tích 467m2"

02/HĐKT

     35,000,000

19/1/2009

29/3/2009

3

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án " Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xe chuyên dùng tại cụm công nghiệp ô tô TP.HCM, Xã Hoà Phú, H. Củ Chi, TP.HCM qui mô: 3,8ha"

07/HĐKT/NLN

     45,200,000

7/4/2009

7/6/2009

4

Thu thập số liệu, khảo sát và xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư xây dựng trại chăn nuôi heo nái qui mô 2400 con tại ấp 7 xã Phước Bình, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

08/HĐKT/NLN

     35,000,000

7/4/2009

7/6/2009

5

Tư vấn, thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ và bảo trì hệ thống xử lý nước thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn thuộc Cty Bidofood

06/HĐ-09

   648,045,440

2/4/2009

02/5/2009

6

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV (diện hẹp)

964,1202/09/KST-PN

       7,171,429

20/4/2009

10/2009

7

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV (diện rộng)

963,965,966,967,
968/09/KST-PN

     17,142,855

20/4/2009

10/2009

8

Thực hiện đánh giá cảm quan chất lượng thịt heo

21/HĐKT

     12,380,952

10/6/2009

6/2009

9

Thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường " Dự án đầu tư phát triển trang trại chăn nuôi lợn chất lượng cao tại Madaguoi - Đahuoai - Lâm Đồng"

26/HĐKT

     57,142,857

19/8/2009

25/12/2009

10

Cung cấp giống gà và vật tư chính thực hiện đầu tư mô hình kinh tế hộ chăn nuôi gà thả vườn và tập huấn nâng cao kiến thức quản lý sản xuất, kỹ thuật chăn nuôi, thú y cho hộ nghèo năm 2009

01/HĐKT-PTNT

   300,761,905

17/8/2009

17/9/2009

11

Khảo sát, thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý khói thải cho lò hơi
công suất 0,5 tấn/h

28/HĐKT

     71,250,000

25/8/2009

10/10/2009

12

Khảo sát, thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý khói thải cho lò hơi
công suất 2 tấn/h

29/HĐKT

   109,250,000

25/8/2009

10/10/2009

13

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV (diện rộng)

1827,1828,1837,1851,
1852/09/KST-PN

     18,523,808

5/8/2009

12/2009

14

Lắp đặt hệ thống Biogas làm bằng nhựa HDPE có diện tích tổng cộng
1092m2

32/HĐKT

   106,251,600

3/9/2009

18/9/2009

15

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV (diện hẹp)

2075,2105/09/KST-PN

       7,714,286

10/8/2009

12/2009

16

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV (diện rộng)

2070,2164,2184,2185
2111/09/KST-PN

     22,552,381

10/8/2009

12/2009

17

Kiểm tra thiết bị CO Sensor của hệ thống thông gió tầng hầm bãi đậu xe thuộc Dự án Căn hộ cao cấp Sài Gòn Pearl (Pharse I) tại số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

36/HĐKT

       7,550,000

02/10/2009

05/10/2009

18

Phân tích mẫu bệnh cây, mẫu tuyến trùng thuộc nội dung đề tài "Nghiên cứu áp dụng một số giải pháp phòng trừ sâu bệnh hại tiêu tại tỉnh BRVT"

39/HĐKT

       8,228,571

23/10/2009

11/2010

19

Nghiên cứu các công nghệ sau thu hoạch và giải pháp nâng cao chất lượng kinh tế của một số sản phẩm chủ yếu

18/HĐ-BQL

   115,637,143

20/10/2009

20/12/2009

20

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV (diện hẹp)

2527,2627,2628,2629,
2630,2632, 2826/09/KST-PN

     28,933,334

25/10/2009

2/2010

21

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV (diện rộng)

2506,2526/09/KST-PN

       7,742,857

15/09/2009

2/2010

22

Thực hiện kế hoạch "Khảo sát đánh giá khả năng áp dụng dự án CDM cho ngành sản xuất gạch ngói trên địa bàn tỉnh An Giang"

26A/HĐ-CCBVMT

   138,373,222

8/9/2009

15/12/2009

23

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV (diện hẹp)

2631/09/KST-PN

       3,857,143

25/10/2009

2/2010

24

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV (diện rộng)

2633,2634,2635,2636,
2637,2638, 2639/09/KST-PN

     26,142,857

25/10/2009

2/2010

25

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV (diện hẹp)

2989/09/KST-PN

       4,352,381

25/11/2009

2/2010

26

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV (diện rộng)

2992/09/KST-PN

       4,552,381

25/11/2009

2/2010

27

Chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá Lăng thuộc dự án: Xây dựng trại giống thuỷ sản nước ngọt tỉnh Bình Phước

87/HĐ-MSHH

   376,994,286

4/12/2009

12 tháng

28

Cung cấp đàn cá giống bố mẹ thuộc dự án:  Xây dựng trại giống thuỷ sản nước ngọt tỉnh Bình Phước

85/HĐ-MSHH

   466,190,476

4/12/2009

6 tháng

29

Chuyển giao công nghệ sản xuất giống Ếch Thái Lan thuộc dự án: Xây dựng trại giống thuỷ sản nước ngọt tỉnh Bình Phước

86/HĐ-MSHH

     48,571,429

4/12/2009

6 tháng

30

Tổ chức nghiên cứu đặc điểm sinh học và tham gia nghiên cứu kích thích cá bố mẹ sinh sản, ương nuôi cá giống: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, thử nghiệm sản xuất giống và nuôi thương phẩm "Cá trê Phú Quốc" (Cá Chình suối ở Phú Quốc)

564

     64,838,095

20/8/2009

1/2011

31

Tư vấn khảo sát thiết kế, chế tạo lắp đặt, và hướng dẫn vận hành lò thiêu hủy bệnh phẩm gia súc tại trạm xá thú y tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

609/HĐ-KT

   623,990,000

30/9/2009

90 ngày

 

Cộng :

 

   3,433,436,926

 

 

 

HỢP ĐỒNG TRUNG TÂM THỰC HIỆN

 

 

 

 

1

Điều tra định danh giống và kỹ thuật trồng cây bơ tại H.Di Linh tỉnh Lâm Đồng

01/HĐKT

     68,181,818

6/4/2009

31/12/2009

2

Xây dựng mô hình "Áp dụng một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp trong việc nâng cao năng suất cà phê tại Huyện Di Linh - Lâm Đồng"

04/HĐKT

     24,545,455

6/4/2009

31/12/2009

4

Xây dựng dự án "Phát triển vùng chuyên canh cây bưởi có sự tham gia của cộng đồng tại xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cữu tỉnh Đồng Nai"

03/HĐ-NNPTNT

   121,522,485

1/4/2009

8/2009

5

Xây dựng dự án "Phát triển vùng chuyên canh cây bưởi có sự tham gia của cộng đồng tại xã Tân An, Huyện Vĩnh Cữu tỉnh Đồng Nai"

04/HĐ-NNPTNT

   168,269,865

1/4/2009

8/2009

6

Xây dựng dự án "Phát triển vùng chuyên canh cây bưởi có sự tham gia của cộng đồng tại xã Bình Lợi, Huyện Vĩnh Cữu tỉnh Đồng Nai"

05/HĐ-NNPTNT

   143,814,907

1/4/2009

8/2009

7

Xây dựng dự án : "Sắp xếp ổn định đời sống dân cư xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai"

06/HĐ-NNPTNT

   418,538,565

1/4/2009

11/2009

8

Xây dựng dự án : "Sắp xếp ổn định đời sống dân cư xã Hiếu Liêm, Huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai"

07/HĐ-NNPTNT

   371,904,595

1/4/2009

11/2009

9

Sử dụng tên trung tâm nghiên cứu và chuyển giao KHCN trường ĐHNL TP.HCM trong chương trình hợp tác sản xuất chế phẩm trichoderma sp. trên bao bì sản phẩm của bên B

17/HĐKT-2009

     42,000,000

5/5/2009

7/2009

10

Thực hiện thí nghiệm "Khảo sát sự sinh trưởng, phát triển và năng suất cây đậu Hoa tại tỉnh Lâm Đồng"

31/HĐKT

     38,095,238

1/9/2009

7/1/2010

11

Phân tích định danh 3 mẫu virus trên cây địa lan phục vụ công tác kiểm tra chất lượng mẫu giống hoa địa lan cung cấp cho dự án: "Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất hoa tại Đà Lạt - Lâm Đồng"

35/HĐ-TTKHCN-ĐHNL

     28,571,429

12/2/2009

Trong thời gian triển
khai dự án

12

Thực hiện đề án : "Chương trình phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Tây ninh giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2020"

08/HĐ-KHCN

   141,627,273

17/7/2009

08/2010

13

Thực hiện hợp đồng "Khảo sát, tư vấn và thi công hệ thống bè nổi và trồng trên cát cỏ Vetiver trên hồ chứa nước thải của bên A tại Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương"

33/HĐKT

   385,254,545

4/9/2009

6/12/2009

14

"Xây dựng mô hình trồng lúa năng suất chất lượng cao và mô hình nuôi trồng thuỷ sản cho xã Biên giới Phước Chỉ năm 2009"

40/HĐ-PNV

     19,047,619

23/11/2009

5/2010

15

Thực hiện nội dung "Khảo sát sự sinh trưởng, phát triển và năng suất cây đậu nành, đậu đỏ, mè, kiều mạch và cây bạc hà tại tỉnh Tây Ninh"

40/HĐKT

   133,444,500

26/11/2009

17/04/2010

 

Cộng :

 

   2,104,818,294

 

 

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO KHCN, TẬP HUẤN

 

 

 

 

1

Thực tập môn học giống đại cương (gồm 4 lớp)

 

       1,300,000

25/3/2009

 

2

Liên kết tổ chức thực tập chuyên môn - rèn nghề cho sinh viên ngành KTNN về kỹ thuật trồng trọt (gồm 18 học viên)

01/NLN-2009

       9,864,000

8/6/2009

4/7/2009

3

Thực hiện giảng dạy kiến thức công nghệ chế biến thuỷ sản cho công nhân chế biến thuỷ sản của Công ty

27/HĐKT

       8,000,000

18/8/2009

30/8/2009

4

Đào tạo kỹ thuật viên phục vụ dự án: "Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học
kỹ thuật phát triển vùng cacao (Theobroma Cacao L.) trồng xen trong vườn cây lâu năm góp phần phát triển nông nghiệp bền vững ở Hậu Giang"

26/HĐKT-TT

     40,000,000

1/10/2009

14/10/2009

5

Phối hợp tổ chức lớp " Nâng cao năng lực thu hoạch, sơ chế,
chế biến, bảo quản nông lâm sản"

27/HĐ-ĐT

     13,120,000

8/9/2009

18/9/2009

6

Giảng dạy 4 lớp đào tạo tập huấn kỹ thuật kiểm nghiệm, kiểm tra các cơ sở rau, củ, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2009 tại tỉnh Đắk Nông

34/HĐKT

     64,680,000

23/9/2009

30/11/2009

7

Phối hợp với khoa thuỷ sản ĐHNL tổ chức lớp đào tạo kiến thức thuỷ sản và Ngư y cho cán bộ chi cục thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

637/HĐĐT

     50,400,000

31/7/2009

13/8/2009

8

Thực tập môn học giống đại cương (gồm 2 lớp)

CV của Khoa CNTY

          400,000

30/11/2009

12/2009

9

Phối hợp với khoa thuỷ sản tổ chức lớp đào tạo kiến thức thuỷ sản và Ngư y cho cán bộ thú y thuộc cơ quan thú y vùng VI

02/HĐĐT

     21,425,000

10/12/2009

14/12/2009

10

Liên kết tổ chức thực tập chuyên môn rèn nghề cho sinh viên ngành kỹ thuật NN về kỹ thuật chăn nuôi

03/NLN-2009

     10,584,000

24/12/2009

11/2/2010

11

Thực hiện việc giảng dạy "Lớp tập huấn kỹ thuật lấy mẫu và bảo quản mẫu đất, nước và rau" cho 4 lớp đào tạo tập huấn tại 4 huyện Cư Jút, ĐăkR'Lấp, ĐăkMil và TX Gia Nghĩa

34A/HĐKT

       7,670,000

27/09/2009

30/11/2009

 

Cộng :

 

     227,443,000

 

 

 

TỔNG CỘNG NĂM 2009:

 

   5,765,698,220

 

 

 

      BẢNG KÊ :  HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NĂM 2010

STT

Tên Hợp đồng

Số hợp đồng

Giá trị
hợp đồng
(triệu đồng)

Thời gian

hợp đồng

Thời gian
hoàn thành
hợp đồng

 

NĂM 2010

 

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC

 

 

 

 

1

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung cho Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam

01/HĐKT

      45,000,000

11/02/2010

70 ngày

2

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án Khu liên hợp Gia cư thương mại dịch vụ khách sạn (Wooshu complex) do Công ty TNHH Vĩnh Tường làm chủ đầu tư

02/HĐKT

      89,000,000

08/03/2010

45 ngày

3

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Công ty Cổ phần Sơn Sonata của Công Ty TNHH Tư vấn và giao nhận ID

03/HĐKT

      35,000,000

18/03/2010

45 ngày

4

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV (diện rộng) cho TT Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV Phía Nam

123,146,147,
184/2010/KST-PN

      13,714,284

15/01/2010

6/2010

5

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV (diện hẹp) cho TT Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV Phía Nam

145, 185/2010/KST-PN

        7,714,286

15/01/2010

6/2010

6

Thẩm định công nghệ hệ thống xử lý nước thải y tế công suất 150m3/ngày cho Bệnh viện Quận I - TP.HCM

10/ĐTV/2010

        9,523,810

10/02/2010

7 ngày

7

Thu thập số liệu, khảo sát và xây dựng báo cáo kết quả giám sát chất lượng môi trường cho Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam

04/HĐKT

      14,940,000

07/04/2010

10 ngày

8

Thực hiện "Khảo sát vùng rừng keo dùng làm nguyên liệu giấy (NLG) cho Công ty TNHH Green

05/HĐKT

      52,000,000

09/04/2010

90 ngày

9

Tìm hiểu và khảo sát, thẩm định các công nghệ xử lý nước thải y tế cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Tài

74/ĐTV/2010

        9,523,810

07/04/2010

7 ngày

10

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV (diện hẹp) cho TT Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV Phía Nam

366, 384, 389, 405,
408, 411/10/KST-PN

      23,142,858

22/03/2010

9/2010

11

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV (diện rộng) cho TT Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV Phía Nam

414/10/KST-PN

        3,428,571

22/3/2010

9/2010

12

Lập phương án bảo vệ môi trường và phương án nâng diện tích cây xanh đạt tỷ lệ 15% cho công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam

06/HĐKT

      40,000,000

19/04/2010

30 ngày

13

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV (diện hẹp) cho TT Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV Phía Nam

481, 483, 484, 485, 486,
994/2010/KST-PN

      23,142,858

25/04/2010

9/2010

14

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV (diện rộng) cho TT Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV Phía Nam

482, 487;
1045/10/KST-PN (21/05/10)

      12,533,333

25/04/2010

9/2010; 11/2010

15

Thực hiện hạng mục "quét hồ sơ và nhập dữ liệu" của phương án: "Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai Thành Phố Hồ Chí Minh" của các đơn vị Quận 4, Quận 6, Quận Tân Phú và Huyện Cần Giờ cho TT Cơ Sở Dữ liệu và hệ thống thong tin TT viễn Thám quốc gia

050110/HĐKT-CSDL

 1,348,201,020

05/01/2010

30/11/2010

16

Thực hiện công trình kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 cho các phường xã thuộc TP Vũng Tàu (Bao gồm 16 Phường và Xã Long Sơn) theo chỉ thị 618/CT-TTg ngày 15/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Tài Nguyên - Môi Trường TP Vũng Tàu

01/HĐKT-TNMT

    444,758,182

02/04/2010

30/04/2010

17

Thực hiện công trình kiểm kê đất đai và xây dựng bản đổ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 theo chỉ thị 618/CT-TTg ngày 15 tháng 05 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP. Vũng Tàu cho Phòng Tài Nguyên - Môi Trường TP Vũng Tàu

02/HĐKT-TNMT

      38,029,091

02/04/2010

20/06/2010

18

Khảo nghiệm "Đánh giá hiệu quả sinh học của thuốc trừ bệnh (AZ + CCZ) và (DFZ + CCZ) trên bắp" cho Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

02/HĐ-SYN

      22,857,143

15/06/2010

10/2010

19

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án "Nhà máy sản xuất Inox" do Công ty TNHH Công nghiệp Ever Force (VN) đầu tư tại KCN Xuyên Á, H. Đức Hòa, Tỉnh Long An

08/HĐKT

      42,857,143

13/07/2010

60 ngày

20

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án "Khu dân cư thương mại chợ Đình" với quy mô dự án khoảng 30.737,1m2 cho Công ty Cổ phần Xây dựng - Tư vấn - Đầu tư Bình Dương (BICONSI)

10/HĐKT

      53,000,000

14/07/2010

45 ngày

21

Thực hiện việc tư vấn xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 cho Công ty TNHH AUREOLE FINE CHEMICAL PRODUCTS. Tại: Lô D4-2, KCN Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

09/HĐKT

 4000 USD

14/07/2010

Được ký kết đến
khi bên A được cấp giấy chứng nhận

22

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV (diện rộng) cho TT Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV Phía Nam

1181/10/KST-PN (28/06/10); 1212, 1213, 1214, 1215, 1272/2010/KST-PN (13/07/10)

      24,885,712

08/07/2010

11/2010;
'12/2010

23

Thực hiện công việc "Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Khu Dân Cư Hiệp Thành 3-Hạng mục xử lý nước thải cho Công ty Cổ phần Xây dựng - Tư vấn - Đầu tư Bình Dương (BICONSI)

12/HĐKT

      30,000,000

30/07/2010

15 ngày

24

Thực hiện phần công việc "Xác định vùng sản xuất RAT tập trung" cho Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

05/HĐ-TT & BVTV

    252,709,000

02/07/2010

15/12/2010

25

Cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ xử lý Độ màu cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 120m3 ngày/đêm cho Cty Liên Doanh Hữu hạn Khách sạn Chains Caravelle

13/HĐKT

 10,686 USD

03/08/2010

30 ngày

26

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV (diện rộng) cho TT Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV Phía Nam

1624/10/KST-PN

        3,428,571

04/08/2010

12/2010

27

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV (diện hẹp) cho TT Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV Phía Nam

1623, 1625, 1626, 1685/10/KST-PN (12/08/10)

      15,428,572

04/08/2010

12/2010

28

Khảo nghiệm "Đánh giá hiệu quả sinh học của thuốc trừ bệnh (AZ + CCZ) và (DFZ + CCZ) trên bắp" cho Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

20/HĐ-SYN

      11,428,571

22/09/2010

14 ngày

29

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV (diện rộng) cho TT Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV Phía Nam

1726, 1730/10/KST-PN (13/09/10); 1981, 1982, 1991/2010/KST-PN (15/10/10)

      19,390,475

15/10/2010

12/2010;
01/2011

30

Thực hiện khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc BVTV (diện hẹp) cho TT Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV Phía Nam

1731, 1744/10/KST-PN (13/09/10); 1808, 1904, 1903, 2003/2010/KST-

      34,714,287

05/11/2010

12/2010;
01/2011;
02/2011

31

Tổ chức thực hiện công việc: Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của 11 xã, 02 thị trấn và cấp huyện thuộc Huyện Đức Linh - Tỉnh Bình Thuận cho Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Đức Linh

06/HĐ-KT

      73,514,335

04/01/2010

31/12/2010

32

Thực hiện công trình " Điều chỉnh quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 xã Tân Lân, Huyện Cần Đước - Tỉnh Long An" cho Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Cần Đước

1049/HĐKT-TNMT

    107,208,303

22/11/2010

30/12/2010

33

Thực hiện công trình " Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 xã Tân Trạch, Huyện Cần Đước - Tỉnh Long An" cho Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Cần Đước

1050/HĐKT-TNMT

    109,933,759

22/11/2010

30/12/2010

34

Thực hiện công trình " Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước - Tỉnh Long An" cho Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện  Cần Đước

1052/HĐKT-TNMT

    108,858,828

22/11/2010

30/12/2010

35

Thực hiện công trình " Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 xã Long Sơn, Huyện Cần Đước - Tỉnh Long An" cho Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Đức Linh

1048/HĐKT-TNMT

    104,332,326

22/11/2010

30/12/2010

36

Thực hiện công trình " Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 xã Long Hựu Tây, Huyện Cần Đước - Tỉnh Long An" cho Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Cần Đước

1051/HĐKT-TNMT

    106,217,545

22/11/2010

30/12/2010

37

Lập báo cáo cam kết bảo vệ môi trường dự án " Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tam Phước xã Tam Phước - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai cho Công ty TNHH MTV Địa Ốc Cao Su Đồng Nai

17/HĐKT

      14,000,000

18/10/2010

30 ngày

38

Thực hiện công trình "Lập đề cương dự án, dự toán lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 -2015, TP Vũng Tàu" cho Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu

HĐKT-TNMT

      57,526,258

12/2010

31/12/2010

 

Cộng :

 

   3,401,942,931

 

 

 

HỢP ĐỒNG TRUNG TÂM THỰC HIỆN

 

 

 

 

1

Thực hiện nội dung "Thí nghiệm trồng đay tại nông trường Tam Hiệp" cho Công ty Mitani Sangyo Co., Ltd

07/HĐKT

    102,435,490

01/06/2010

17/12/2010

2

Tư vấn khảo sát và phân tích số liệu "khảo sát hiện trạng các sản phẩm Nông lâm nghiệp ở 2 xã Phước Tân, xã Phước Tiến Huyện Bác Ái"  và xây dựng báo cáo tổng hợp với những kiến nghị thực tiễn và khoa học cho Tổ Quản lý Dự án Chi cục Lâm nghiệp Ninh Thuận

76/CCLN-NT

      29,727,273

03/06/2010

14 ngày

3

Thực hiện thí nghiệm " Xây dựng quy trình trồng Đậu Hoa theo hướng hữu cơ trên diện rộng tại tỉnh Lâm Đồng" cho VPĐD của Công ty Mitani Sangyo Co., Ltd

15/HĐKT

    128,611,875

20/08/2010

5 tháng

4

Thực hiện cung cấp dịch vụ khuyến nông xây dựng mô hình trình diễn: Chăn nuôi lợn thịt hướng nạc tại xã Quãng Tâm - Huyện Tuy Đức cho Đại diện BQL Dự án KHCN Tỉnh Đăk Nông

08/2010/HĐ-MHTD

    138,141,048

10/08/2010

4 tháng

5

Giảng dạy các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông cấp tỉnh, huyện tổ chức tại thị xã Gia Nghĩa cho Đại diện BQL Dự án KHCN Tỉnh Đăk Nông

14/HĐ/2010-DAKHCN

      23,440,000

10/08/2010

10/2010

6

Thực hiện nội dung " Nghiên cứu sản xuất phân bón từ than hoạt tính", xây dựng công thức phân bón từ than hoạt tính có thể sử dụng để bón cho cây đay và các loại cây trồng khác, giúp cây đay đạt năng suất cao tại vùng trồng đay ở nông trường Tam Hiệp cho Công ty Mitani Sangyo Co., Ltd

16/HĐKT

      65,849,476

01/09/2010

30/02/2011

7

Đánh giá phát triển thử nghiệm trước hoàn thiện các tài liệu khuyến nông truyền thông về vườn nhà và vườn rừng bao gồm việc thiết kế và hướng dẫn cho việc đào tạo ban đầu của các kỹ thuật viên làng Xã, Huyện, Tỉnh nơi sử dụng tài liệu khuyến nông truyền thông cho FAO Representation in Viet Nam

Loa-FaviE
39/2010 -GCP/VIE/035/ITA

 10589 USD

 

 

 

Cộng :

 

488,205,162

 

 

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO KHCN, TẬP HUẤN, RÈN NGHỀ

 

 

 

 

1

Phối hợp với Khoa CNTP tổ chức hội thảo "Các biện pháp nâng cao chất lượng khoai mì lát khô" cho Công ty Cổ phần Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc ProconCo

01-2010/HĐ-ĐT

      13,000,000

21/01/2010

24/01/2010

2

Đào tạo bồi dưỡng kiến thức về kỹ thuật trồng, chăm sóc và thiết kế cây xanh cây cảnh cho Công ty Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp

171/HĐĐT.2009

      35,000,000

14/11/2009

6 tuần

3

Phối hợp với Khoa CNTY nhận tập huấn kỹ thuật chuẩn đoán và mổ khám bệnh hô hấp phức hợp trên heo theo nội dung đã thống nhất cho Văn phòng Đại diện Pfizer H.C.P Corporation

01/HĐTH-KT/2010

      11,300,000

15/04/2010

1 ngày

4

Phối hợp với Khoa CNTY nhận đào tạo nâng cao cho 33 nhân viên của Công ty CP Việt Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc Proconco

01-2010/HĐ-ĐT

      68,310,900

29/04/2010

72h

5

Phối hợp với Khoa CNTY nhận đào tạo nâng cao cho 14 nhân viên của Công ty Proconco tại miền Bắc là khách hàng của Công ty Proconco

02-2010/HĐ-ĐT

      61,950,000

29/04/2010

72h

6

Đào tạo bồi dưỡng kiến thức về kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh hoa kiểng cho học viên của công ty Cổ phần Long Hậu

045/HĐ-ĐT

      12,000,000

11/05/2010

05/06/2010

7

Đào tạo nâng cao cho 7 nhân viên của công ty Proconco

03-2010/HĐ-ĐT

      61,215,000

02/06/2010

72h

8

Tập huấn kỹ thuật chuẩn đoán và mổ khám bệnh hô hấp phức hợp trên heo cho Văn phòng Đại diện Pfizer H.C.P Corporation

02/HĐTH-KT/2010

        4,620,000

15/05/2010

25/05/2010

9

Tập huấn kỹ thuật chuẩn đoán và mổ khám bệnh hô hấp phức hợp trên heo cho Văn phòng Đại diện Pfizer H.C.P Corporation

03/HĐTH-KT/2010

        8,470,000

08/06/2010

09/06/2010

10

Phối hợp tổ chức 01 lớp tập huấn "Nâng cao năng lực thu hoạch, sơ chế và bảo quản nông sản sau thu hoạch" cho chủ nhiệm, xã viên hợp tác xã, hội nông dân xã và cán bộ quản lý của các HTX trong Tỉnh BR-VT cho Chi cục Phát triển Nông thôn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

19/2010

      12,000,000

09/07/2010

16/07/2010

11

Bồi dưỡng chuyên đề về kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh hoa kiểng cho công nhân của Công Ty Cổ Phần Đầu tư Nhơn Trạch

57/HĐ-ĐT

      15,000,000

22/07/2010

24/07/2010

12

Đào tạo, tập huấn 01 lớp do Chi cục QLCL Nông lâm sản và thủy sản ĐăkNông tổ chức cho cán bộ quản lý chất lượng VSATTP cấp tỉnh, huyện và các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình sản xuất rau, cây ăn quả trên địa bàng tỉnh ĐăkNông về quy trình Viet GAP và Global GAP

01/HĐĐT

      34,000,000

20/10/2010

31/10/2010

13

Đào tạo nâng cao cho 30 nhân viên của công ty TNHH MTV Proconco Cần Thơ

03-2010/HĐ-ĐT

      49,140,000

24/11/2010

56 h

 

Cộng :

 

386,005,900

 

 

 

TỔNG CỘNG NĂM 2010

 

4,276,153,993

 

 

 

 

Số lần xem trang: 371
Điều chỉnh lần cuối: 12-09-2012

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm bảy năm hai

Xem trả lời của bạn !